Amager Strandpark Rundt Sundby Kajakklub

Information

Base
Baseområdet med boder, musik, start og mål ligger ved jollerampen ud til lagunen på jollevej, Amager Strandpark, København S. Se kort.

Parkering
Der er mulighed for aflæsning af kajakker på vendepladsen ved bådrampen. Derudover er der mulighed for parkering 2 steder på selve strandøen. Det er vigtigt, at der kun parkeres på de etablerede p-pladser og at vores direktiver følges. Indkørsel til aflæsning sker via broen ved krydset mellem Svend Vonvedsvej/Amager Strandvej (Jollevej) og kontrolleres af vores folk.

Omklædning
Der er mulighed for omklædning og bad i Sundby Kajakklub – Amager Strandvej 17, og i Kajakklubben Neptun - Kastrup Strandpark 4 - 2770 Kastrup. Begge klubber ligger ca. 15 min's roning fra basen. Derudover kan strandparkens offentlige badefaciliteter og toiletter benyttes.

Eftertilmelding
Tilmeldinger på dagen kan foretages i Sekretariat-teltet på basen ved jollerampen fra kl. 10.00. Eftertilmeldinger pålægges et ekstra gebyr.

Bådnumre
Hentes i Sekretariat-teltet på basen fra kl. 10:00.

Bådnumre afleveres samme sted. Afleveres nummeret ikke opkræves gebyr på 75 kr.

Instruktion
Der er instruktion for alle klasser kl. 11:00 ved bådrampen ud til lagunen.

Start
Alle klasser startes samlet fra stranden kl. 12:00. Bådnummeret angiver roerens placering i startområdet på stranden. Nærmere information gives ved instruktionen.

Ruten
Maratonruten er på 20 km med i alt 4 runder om strandøen. Samlet Le Mans start fra land og 2 strandoverbæringer på ca. 150 m efter 1. og 3. runde. Trimløbet er på 10 km med i alt 2 runder om strandøen og 1 strandoverbæring på ca. 150 m undervejs. Ruten starter med retning mod syd, går mod uret rundt om strandøen, krydser sejlrenden til Sundby Havn i den nordlige ende, og passerer under 4 broer. Detaljer gives ved instruktion. Bemærk at løbsledelsen forbeholder sig ret til at omlægge ruten til lagunen i tilfælde af hårdt vejr eller kraftig østenvind. Vi følger med i vejrudsigten i dagene op til løbet og holder hjemmesiden opdateret med overvejelser om ruteomlægning.

Følgebåde
Der vil være følgebåde under løbet, med førstehjælpskyndige og kajakkyndige om bord.

Forplejning
Der kan købes kage, kaffe, øl og vand (ingen sandwich). Roere skal selv have vand med eller tanke op ved strandstationen/toiletter.

Præmieoverrækkelse
Umiddelbart efter de sidste roere er i mål – forventet kl. 15.

Løbstrøjer
Alle tilmeldte roere kan få årets Amager Strandpark Rundt T-shirt udleveret ved aflevering af bådnummer i sekretariatsteltet. Det kan blive nødvendigt at eftersende trøjer ved mange eftertilmeldinger.

Lodtrækningspræmier
Fordeles mellem deltagere fra både marathon og trimklassen. Fordelingen af præmierne bekendtgøres ved opslag på sekretariatsteltet, hvor præmierne kan afhentes i forbindelse med aflevering af bådnummer.

Afgivelse af protest
Protester skal afgives ifølge DKF's regler. Alle protester skal afgives skriftligt, ledsaget af et gebyr på 100 kr. Gebyret refunderes hvis protesten tages til følge.


Ris og ros